ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ‌ (ದಿನಾಂಕ:05-08-2020 @ 8.30Am)

ವಿಜಯಪರ್ವ ಮಾಹಿತಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ‌ (ದಿನಾಂಕ:05-08-2020 @ 8.30Am)

ಡ್ಯಾಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 101.00 ಟಿಎಂಸಿ
ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ: 39.400 ಟಿಎಂಸಿ
ಒಳ‌ ಹರಿವು: 4446 ಕ್ಯೂಸಕ್
ಹೊರ ಹರಿವು:7819 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
———————-
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಈ ದಿನ:
ಡ್ಯಾಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 101.00 ಟಿಎಂಸಿ
ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ: 34.830 ಟಿಎಂಸಿ
ಒಳ‌ ಹರಿವು: 16736 ಕ್ಯೂಸಕ್
ಹೊರ ಹರಿವು: 1263 ಕ್ಯೂಸೆಕ್

0
..ಮುಂದೆ ಓದಿ

ತುಂಗಭದ್ರ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ(ದಿ:03-08-2020@8.30Am)

ವಿಜಯಪರ್ವ ಮಾಹಿತಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ‌ (ದಿನಾಂಕ:03-08-2020 @ 8.30Am)
ನೀರಿನಮಟ್ಟ: 1612.28 ಅಡಿ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 39.799 ಟಿಎಂಸಿ
ಒಳ‌ ಹರಿವು: 6348 ಕ್ಯೂಸಕ್
ಹೊರ ಹರಿವು:7219 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
———————-
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಈ ದಿನ:
ನೀರಿನಮಟ್ಟ: 1608.28 ಅಡಿ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 32.068 ಟಿಎಂಸಿ
ಒಳ‌ ಹರಿವು: 20091 ಕ್ಯೂಸಕ್
ಹೊರ ಹರಿವು: 1201 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
1+
..ಮುಂದೆ ಓದಿ
error: Content is protected !!